Erbâb-ı kemâlin yeri hâkister-i gamdır

-

Erbâb-ı kemâlin yeri hâkister-i gamdır
Hâk üzre düşer meyve kemâliyle olunca

Yenişehirli Belîğ
Destek ol 
Rastgele Getir