Eşcâr Eğerçi...

-Necati Bey-

Eşcâr eğerçi her varakı bir kitâbdır
İdrâki olmayana cihân bir varak değil

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ağaçların her yaprağı bir kitap olsa da alayışsız kimseye dünya bir yaprak değildir.


Destek ol 
Rastgele Getir