Eşyâda Bir İncizâb Var

-Âsaf (Mahmûd Celâleddin Paşa)

Eşyâda bir incizâb var birbirine
Pervâne yanar mı boş yere yanmasa mum


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Her şeyde bir meyil var birbirine/ Mum yanmasa pervane yanar mı boş yere


Destek ol 
Rastgele Getir