Etmeyenler ârzû sırr-ı dilin ifşâsını

-

Etmeyenler ârzû sırr-ı dilin ifşâsını
Kendine bir kimseyi âlemde hem-râz etmesin

Şeyh Vasfî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Gönül sırrının açığa çıkmasını istemeyenler dünyada kimseyle sırdaş olmasın.


Destek ol 
Rastgele Getir