Ey Âşıkan Ey Âşıkan

-Yunus Emre-

Ey âşıkan ey âşıkan aşk mezheb ü dindir bana(1)
Gördü gözüm dost yüzünü yas kâmu dügündür bana

Ayruk bize yas eylemez gönlümüzü pâs eylemez
Hak’dan gelen görklü avaz andan gelen ündür bana(2)

Ayruk bana ben dimeyem kimesneye sen dimeyem
Yâ kul ya sultan dimeyem kalsun işidenler tana(3)

Senden sana vârır yolum senden seni söyler dilim
Allah sana irmez elim bu hikmete kaldum tana

Ben aşkından ırılmayam dergâhından sürülmeyem
Bundan dahî gider isem senin ile vâram sana

Ol dost beni viribidi var dünyayı bir gör didi
Geldim gördüm bir ârayiş seni seven kalmaz ana(4)

Kullarına va‘deyledi yârınki gün görnem didi
Ol dostların sevindigi yârınım bugündür bana

Dost aşka ulaşalıdan dünyâ ahiret bir oldu
Ezel ebed sorar isen dün ile bugündür bana

Yûnus seni din edindi din nedir îman edindi
Aşka bugün yârın n’olur işi nedir önden sona


Şiir Notları:
(1) Veya “Aşk mezhebi dindir bana” yani “Aşk yolu, dindir bana”. (2) Görklü kelimesi “görkemli, güzel, gösterişli” gibi anlamlara gelmektedir. Burada “görklü avaz” derken “görkemli nida” anlamı vermek istedik ancak satıra sığdırabilmek adına “güzel ses” anlamını kullandık. Ün kelimesinin ise “nam, şan” anlamının yanı sıra “ses” anlamı da vardır. Burada “ündür” derken “namdır” anlamı daha uygun gibi geldi. (3) Yunus Emre burada “kalsun işidenler tana” derken ne demek istedi şu an tam olarak bilemedik. Daha sonra buraya dipnot olarak ekleyebiliriz, şimdilik boş bırakıyoruz. (4) “Hem size hangi bir şey verilmişse sırf dünya hayatın geçici metaı ve ziynetidir, Allah yanındaki ise hem daha hayırlı hem bekalıdır, artık akıl etmez misiniz?” (Kasas, 28/60) - Ârâyiş: Süs, ziynet, gösteriş. Bu satır sonundaki “kalmaz ana” derken “Aldanmaz o dünyanın şusuna busuna, aklı çelinmez, bağlanıp kalmaz o dünyaya.” gibi düşünebilir sanırız. Not: Müstefilun / müstefilun / müstefilun / müstefilun kalıbında yazılmıştır.


Destek ol 
Rastgele Getir