Ey Garib Bülbül Diyarın Kandedir

-Niyazi Mısrî-

Ey garib bülbül diyârın kândedir
Bir haber ver gülizârın kândedir(1)
Sen bu ilde kimseye yâr olmadın
Var senin elbette yârin kândedir

Arttı günden güne feryâdın senin
Âh u efgân oldu mu’tâdın senin
Aşk içinde kimdir üstâdın senin
Bu senin sabr u karârın kândedir

Bir enisin yok aceb hasrettesin
Râhatı terk eyledin mihnettesin
Gece gündüz bilmeyüb hayrettesin
Yâ senin leyl u nehârın kândedir(2)

Ne göründü güle karşı gözüne
Ne büründü baktığınca özüne
Kimse mahrem olmadı hiç râzına
Bilmediler şeh‐süvârın kândedir

Gökte uçarken seni indirdiler
Çâr-unsur bendlerine urdular(3)
Nûr iken âdın Niyâzî virdiler
Şol ezelki itibârın kândedir

Şiir Notları:
(1) Bülbül insan ruhuna remizdir. Derler ki bülbülün gülistanı Efendimiz’dir (s.a.s.). Niyazi Mısrî Hazretleri’nin Efendimiz’den, asli vatanından ayrı kalan ruhuna seslenişine şahit olmaktayız burada. (2) Ne gecen belli ne gündüzün. Ne zaman istirahat edersin, ne zaman çalışır edersin belli değil. (3) Dört unsur: Ateş, hava, su, topraktır. Not: Niyazi Mısrî Hazretleri gece yazdığı şiirler için “Niyâzî” mahlasını, gündüz yazdığı şiirler için de “Mısrî” mahlasını kullanırmış. Rivayete göre bu nutuk, en son yazdığı nutuk veya öldüğünde cebinden çıkan nutuktur.


Destek ol 
Rastgele Getir