Ey Güzellerden Güzel

-Hayrullah Tâceddîn Efendi-

Ey güzellerden güzel rûhum Resûl-i Kibriyâ
Hasta gönlüme nazar kıl kalbime sensin devâ

Derdime derman olan ancak cemâlin nûrudur
İsmini anmakla dâim her gönül bulur safâ

Cümle âlem halkı muhtâcdır senin ihsânına
Server-i âlem efendim menba-i cûd ü sehâ

Hânedan-ı ehl-i beyte âşık-ı sâdık olan
Sıdk ile bende olur eyler kapına ilticâ

Hazret-i Zehrâ’ya bahşet Tâcî’yi mahşer günü
Ahmed ü Mahmûd Ebe’l-Kâsım Muhammed MustafâDestek ol 
Rastgele Getir