Eyâ Hazret-i Mevlânâ

-Osman Dede (Kutbünnâyî)-

Derhâ heme besteend illâ der-i tû
Tâ reh neberd garîb illâ ber-i tû
Ey der-kerem u izzet u nûr-efşânî
Hurşîd u meh u sitâregân çâker-i tû

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)

Şiir Notları:
Mevlânâ Dergâhı’nın güneyinde yer alan Niyâz Penceresi'nin çini işlemeli kemeri üzerine kalem işi resmedilen Farsça talik hatlı Mevlevî sikkesindeki Rubâî.


Destek ol 
Rastgele Getir