Eylemez irâs-ı hüsn ârâyişi bed-tıynetin

-

Eylemez irâs-ı hüsn ârâyişi bed-tıynetin
Ziynet olmaz mâra endâmındaki nakş ü nigâr

Koca Râgıb Paşa

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Kötü huylunun süslenmesi onu güzelleştirmez. Yılanı, gövdesindeki nakış ve çizgiler süslemiş olmaz.


Destek ol 
Rastgele Getir