Eyler mi Dil-i Sâfı…

-Râşid (Molla Feyzizâde)-

Eyler mi dil-i sâfı havâdis mütekeddir
Gelmez keder âyineye eşkâl ü suverden

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Saf, temiz gönül olup bitenden kederlenir mi hiç? Ayna bulanmaz şekillerden, suretlerden.


Destek ol 
Rastgele Getir