Eyler şikeste bâl ü perin gayret-i Hudâ

-

Eyler şikeste bâl ü perin gayret-i Hudâ
Nâbî cenâh-ı gayr ile pervâz edenlerin

Nâbî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
(Ey) Nâbî! Hüdâ'nın gayreti başkasının kanadıyla uçanların kolunu kanadını kırar.

Şiir Notları:
Burada şair Nâbî kendi hakkıyla değil de kayırma ile bir yerlere gelenleri eleştirmektedir.


Destek ol 
Rastgele Getir