Ez Hudâ Cûyim…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Ez Hudâ cûyim tevfîk-î edeb
Bî edeb mahrûm geşt ez lutf-i Rab

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Allah’tan bizi edebe muvaffak kılmasını isteyelim. Edepsiz Allah’ın lütfundan mahrum olur.

Şiir Notları:
“Fâilâtun/ fâilâtun/ fâilun”


Destek ol 
Rastgele Getir