Fehîmâ şâ’irân-ı bül-heveste insâf kalma

-

Fehîmâ şâ’irân-ı bül-heveste insâf kalmamış
Kanâ’at eylemez mazmûna divânın çalar çarpar

Fehîm

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ey Fehim! Maymun iştahlı şairlede insaf kalmamış. Mazmuna kanaat etmez, bütün divânını çalıp çırpar.

Şiir Notları:
Şair Fehim, kendi şiirlerini taklit eden şairlere öfkelenip bu beyti söylemiştir.


Destek ol 
Rastgele Getir