Feth Etmeyicek...

-Nâbî-

Feth etmeyicek hazâin-i ihsânın
Âlemlere pâdişâh imiş neyleyim

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
İhsan (cömertlik) hazinelerini açmayacaksa âlemlerin padişahı olsa ne yazar.


Destek ol 
Rastgele Getir