Feyz-i Câvid Kemâlât İledir...

-Ali Rûhî Bey

Feyz-i câvid kemâlât iledir âlemde
Bence insan olana ârdır âb-ı hayvân

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Bu dünyada sonsuz feyiz (nimet, ebedîlik) kemalat ile kazanılır. Hayat (ölümsüzlük) suyunu aramak insan olan için utançtır.


Destek ol 
Rastgele Getir