Fünûn-ı fitneyi zülfün hatt-ı pür-fenden öğrensin

-

Fünûn-ı fitneyi zülfün hatt-ı pür-fenden öğrensin
Kişi bir dersi öğrensin de tek düşmenden öğrensin

Ziyâ Paşa

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Saçların fitne ilimlerini bilgili yüz çizgilerinden öğrensin. Kişi bir bir dersi düşmandan da olsa yeter ki öğrensin.


Destek ol 
Rastgele Getir