Gam Yemek Râhında…

-Usûlî-

Gam yemek râhında gönlümce gıdâ-yı rûhtur
Ka‘be-i kûyunda can vermek safâdır sevdiğim

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Senin yolunda/uğrunda gamlanmak ruhuma gıdadır. Köyünün etrafında Kâbe gibi tavaf ederken can vermek sefadır sevdiğim.


Destek ol 
Rastgele Getir