Geçtim Hevesat-ı Dünyeviden

-Veled Çelebi İzbudak-

Geçtim hevesât-ı dünyevîden
Zevk aldım umûr-ı uhrevîden
Yâ Rab beni bir nefes ayırma
Kur’an u Hadîs ü Mesnevî’den

Hamdenlillah ki feyz-yâbım
Kur’ân’daki râz-ı manevîden
Ashâb-ı Hadîs’in isrine uy
Ayrılma bu mezheb-i kavîden

Keşfettim o râz-ı Mesnevî’yi
Güftâr-ı Elif-i Münzevî’den
Reddetme Veled kulun İlâhî
Sâdât-ı kirâm-ı Mevlevî’den

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)

Şiir Notları:
Niyaz ayinidir. Mevlevî ayinlerinin sonunda istek üzerine bu ilahi okunur. Güfte: Veled Çelebi İzbudak. Beste: Zekai Ahmed Efendi. Veled Çelebi İzbudak, Hz. Mevlâna’nın on sekizinci kuşaktan torunudur. Son dönem Konya Mevlâna Dergâhı postnişinlerindendir. 1953’te vefat etmiştir. Bu şiirde “Güftâr-ı Elif-i Münzevî’den” mısraında Mesnevîhân Elif Efendi’ye atıfta bulunulmuştur. İkinci mısradaki “umûr-ı uhrevîden” (uhrevi işlerden) anlamını verdiğimiz “uhrevî” kelimesi ahirete yani öbür dünyaya ait işler anlamındadır.


Destek ol 
Rastgele Getir