Geçtim Hevesat-ı Dünyeviden

-

Geçtim hevesât-ı dünyevîden

Zevk aldım umûr-ı uhrevîden

Yâ Rab beni bir nefes ayırma

Kur'ân u Hadîs ü Mesnevî'den


Hamdenlillah ki feyz-yâbım

Kur'ân'daki râz-ı manevîden

Ashâb-ı Hadîs'in isrine uy

Ayrılma bu mezheb-i kavîden


O râz-ı Mesnevî'yi keşfettim

Güftâr-ı Elif-i münzeviden

Reddetme Veled kulun İlâhî

Sâdât-ı kirâm-ı Mevlevî'den


Veled: Veled Çelebi İzbudak.

Hz. Mevlâna'nın onsekizinci kuşaktan torunudur. Son dönem Konya Mevlâna Dergâhı postnişinlerindendir. 1953'te vefat etmiştir.

Bu şiirde "Güftâr-ı Elif-i münzeviden" mısrasında Mesnevîhân Elif Efendi'ye atıfta bulunulmuştur. Hasîrîzâde Elif Efendi (1850-1927) Sâdî ve Mevlevî şeyhi olup önemli Mesnevîhânlardandır. Veled Çelebi'nin Mesnevî hocası olduğu için Çelebi, Elif Efendi'den Mesnevî'yi keşfettiğini dile getirmiştir.
Destek ol 
Rastgele Getir