Geh Gubâr-ı Gam Verir....

-Kafzâde Fâizî

Geh gubâr-ı gam verir gâhi sunar câm-ı safâ
Âdemi geh ağlatır geh güldürür devr-i zamân

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Kah gam saçar kah sefa sunar, insanı kah ağlatır kah güldürür zaman (bu dünya).


Destek ol 
Rastgele Getir