Gel Bu Nefsin Zulmetini Tozunu Sür Aradan

-Eşrefoğlu Rûmî-

Gel bu nefsin zulmetini tozunu sür aradan
Kande baksan gözlerine görüne ol Yaradan

Cümle eşyada tecellisi Hakk'ın zahir veli
Görmez anı nefsini kurtarmayan emmareden

Nefsini emmareden kurtarmağa key er gerek
Yoksa gevher kıymetin isteme seng-i hareden

Masivanın nakşını külli gönülden yürü gider
Ta ebed yüzün çevir bu dünya-yı mekkareden

Ayin erkan aşk yolunda böyledir bellü beyan
Can verüp baş oynayanlar isteyeler çareden

Gözsüze bak kör dimekten assı yoktur zerrece
Çün enaniyyet sebali gitmez ol biçareden

Nice bir elfaz-ı ma'ni bahs idersin ey fakih
Var utan ki Hak münezzehtir bu ağ u kareden

Geç bu suret aleminden gir maani mülküne
Seyr edüp sırlar duyasın seb'a-i seyyareden

Ademin sırrıdır ol nur-i İlahi bil yakın
Sureti gerçi kim olmuştur anın dört pareden

Eşrefoğlu Rumi sözlerin senin mermuzdur
Arif olanlar bu remzi fehm eder işareden

Eşrefoğlu Rumi Divanı 92. NutukDestek ol 
Rastgele Getir