Geldi Yine Şehr-i Sıyam

-Ahmed Remzi Dede-

Mü’minlerin bayrâmıdır geldi yine şehr-i sıyam
Belki Hudâ’nın nâmıdır geldi yine şehr-i sıyam

Bu ümmete lutf u atâ affolunur her bir hatâ(1)
Hakk’ın bize inâmıdır geldi yine şehr-i sıyam

Rahmetle gufrân andadır her türlü ihsân andadır
Es-savmu lîencâmıdır geldi yine şehr-i sıyam(2)

Tamudan âzâd eylemek cennetle dilşâd eylemek(3)
Bu günlerin ikrâmıdır geldi yine şehr-i sıyâm

Bu aydadır ey mü’min inzâl-i Kur’ân-ı Mübîn
Dîn-i celîl ahkâmıdır geldi yine şehr-i sıyâm

Kadrin bilen buldu şeref bu farkı etme telef
Savm u salavât eyyâmıdır geldi yine şehr-i sıyâm

Kur’ân oku eyle salavât îfâ edilsin hem zekât
Hayr etmenin hengâmıdır geldi yine şehr-i sıyâm

Remzi hakîr sâim ol ağyârı terk et yâri bul
Bayramların bayrâmıdır geldi yine şehr-i sıyâm

Şiir Notları:
(1) Atâ: İhsan, bağış, cömertçe verme, affetme, bağışlama. (2) Hadis-i Kutsi: “es-Savmu lî ve ene eczî bihî” (Oruç benim içindir, onun mükâfatını ben vereceğim.) buyurur Allah Teala (Müslim, “Sıyam”, 30/164-165). Yani birçok ibadetin karşılığı bir şekilde bildirilmiştir. Ama Allah Teala oruca öyle bir ecir verir ki melekler bile habersizdir bu ecirden. Beyitte “es-Savmu lî encamıdır.” denilmiş. Malum Ramazan’ın nihayeti yani son on günü cehennemden azat olma günleridir. Buradan “Sizleri cehennemden azat ederek mükâfatlandıracağım nihayetinde.” anlamı da çıkabilir sanki. Ayrıca “encamıdır” (nihayetidir) derken burada şu anlam da çıkabilir mi diye düşünülebilir: “es-Savmu lî” (benim içindir) yani nihayetinde/neticede oruç benim içindir. Benim için tut orucu. (3) Ramazan’ın ilk on gününün rahmet, ikinci on gününün günahlardan mağfiret (bağışlanma), üçüncü on gününün de cehennemden azat olma günleri olduğu hadis-i şeriflerde beyan edilmiştir. İlk on gün “Ya Erhame’r-Rahimîn” tesbihinin çekilmesi, ikinci on gün “Yâ Ğaffâre’z-Zünûb” tesbihinin çekilmesi, üçüncü on gün “Yâ Atîke’r-Rikâb” tesbihinin çekilmesi tavsiye buyrulmuştur.


Destek ol 
Rastgele Getir