Ger Budî Bâtû…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Ger budî bâtû verâ handê(-i) rızâ
Sad hezâran gül şikeftî mer türâ

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Eğer o (mürşid-i kâmil) senden razı olduğu için sana tebessüm edecek olsa sende yüz binlerce gül açılır (feraha erersin, bahara kavuşursun).

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” – Mer: Mutlaka, kesinlikle, kuşkusuz gibi anlamlara gelmekle beraber klasik Farsçada ismin “i” hâlini kuvvetlendirmek için de kullanılmaktadır. Bazen de öylesine kullanıldığı söylenir. (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir