Ger Hemî Hâhî…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Ger hemî hâhî tu def-î şerr-i nâr
Âb-ı rahmet ber dil-î âteş gümâr

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Eğer sen ateşin şerrini defetmek istiyorsan ateşin gönlüne (ateşe) rahmet suyu bırak (dök).

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” – Bir sonraki beyitte Hz. Mevlânâ, “O rahmet suyunun çeşmesi mümindir. Âb-ı hayat (hayat suyu da) muhsinin (ihsan sahibinin) pak ruhudur.” der. Ber: De, da, e, a, üzerine, yanında, e göre… Gümâşten (gümâr): Görevlendirmek, görev vermek, atamak. Gümâr: Kepçe, büyük kevgir, çeşme.


Destek ol 
Rastgele Getir