Gırrelenmez...

-Diyarbakırlı Said Paşa-

Gırrelenmez rûz-i ikbâlin görüp ehl-i hıred
Her günü bir gadr ider ta‘kîb her sebti ehad
Seyl-i mevt ettikde berbad ömrü baht etmez meded
Böyle âteş-meşreb olma hâk olur bir gün cesed
Müstakîm ol Hazret-i Allah utandırmaz seni

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Akıllı kimseler ikballi, talihli günlerinde gururlanmazlar. (Zira) her günün ardında bir gadr (kıyım, zulüm, haksızlık, zarar) olabilir, her cumartesinin ardından pazar/her günün ardından bir gün gelir. Ölüm seli geldiğinde (ölüm seni sel gibi alıp götürdüğünde), yitip giden/biten ömre bahtın faydası olmaz. Böyle ateş tabiatlı olma, bir gün bedenin toprak olur. Dosdoğru ol, Hazret-i Allah utandırmaz seni.


Destek ol 
Rastgele Getir