Gönül Hayran Olubdur Aşk Elinden

-Yunus Emre-

Gönül hayran olubdur aşk elinden
Ciğer püryan olubdur aşk elinden(1)

Niceler tâc u tahtı mâl u mülkü
Koyub uryan olubdur aşk elinden

Özümün kalmadı sabr u karârı
Gözüm giryan olubdur aşk elinden

Eridi karlı dağlar zerre zerre
Deniz umman olubdur aşk elinden

Koyub İbrâhim Edhem tâc u tahtı(2)
Yeri külhan olubdur aşk elinden(3)

Zehî Mansur ki ma‘şûkun yolunda(4)
Başı berdar olubdur aşk elinden

Ne gördü Leyla’nın yüzünde Mecnun
Ki sergerdan olubdur aşk elinden

Ne gördü Züleyhâ Yûsuf yüzünde
İşi efgan olubdur aşk elinden

Mahabbet derdine düşeli bülbül
Dili handan olubdur aşk elinden

Yunus Emre de bu hasretle zârî(5)
Aceb mihman olubdur aşk elinden


Şiir Notları:
(1) Püryan: Kebap anlamındadır. Farsça “biryan/büryan” kelimesinin halk ağzında söylenen şeklidir. Buradaki “püryan” kelimesi “büryan” şeklinde de karşımıza çıkabilir. (2) İbrâhim b. Edhem, Belh sultanı iken gafletinin farkına varıp tövbekâr olarak neyi var neyi yok her şeyini terk ederek kendini Allah yoluna adamasıyla şöhret bulan veli zat. (3) Külhân: Hamamda ateşin yakıldığı yer, hamam ocağı anlamındadır. Bir nevi cehennem gibi yanan sıcak yer. (4) Mansûr: Asıl adı Hüseyin olmakla beraber Mansûr veya Hallâc-ı Mansûr olarak tanınan, “Ene’l-Hakk” (Ben Allah’ım!) dediği için ne demek istediği anlaşılamadığından şeriatın gereği idamına karar verilip asılan veli zat. (5) “Yunus Emrem bu hasrete bu zâra” şeklinde de karşımıza çıkabilir. Not: Mefâîlun / mefâîlun / feûlun kalıbında yazılmıştır.


Destek ol 
Rastgele Getir