Görmedi Göz Senden Güzelini

-Hassan b. Sâbit-

Ve ahsenü minke lem tera kattu aynî
Ve ecmelü minke lem telidi’n-nisâu
Hulıkte müberraen min külli ‘aybin
Ke enneke kad hulıkte kemâ teşâu

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Yaratılışı senden daha güzelini görmedi gözüm. Cemali senden daha güzel olanı doğurmadı hiçbir kadın. Sen her türlü kusurdan beri (uzak) olarak yaratıldın. Sanki sen, hakikaten dilediğin gibi yaratıldın (Sanki Allah Teala’yla istişare etmişsiniz de dilediğin gibi yaratmış seni).

Şiir Notları:
Hassan b. Sâbit, Efendimiz’in (s.a.s.) şairi olarak da bilinen sahabi. Son mısrada Sanki anlamı katan “Ke enneke” (Sanki sen) ve kesinlik anlamı katan “kad” bir arada kullanılmış. Biz de o doğrultuda anlam vermeyi uygun bulduk. Şiirde birbirine zıt kelimelerin bir arada kullanılması, şairin Efendimiz’e (s.a.s.) olan hayranlığının had safhada olduğunun göstergesi olabilir.


Destek ol 
Rastgele Getir