Görünce hakkı kabul ahsen-i hasâildir

-

Görünce hakkı kabul ahsen-i hasâildir
Kabîh hulk olamaz âdemin inâdı kadar

Âsaf (Mahmûd Celâleddin Paşa)

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Hakkı görünce kabul etmek huyların en güzelidir. İnsanın inadı kadar kötü huy olamaz.


Destek ol 
Rastgele Getir