Gözümden Sakınır Oldum...

-Laedri-

Gözümden sakınır oldum o mâh-ı âlem-ârâyı(1)
Belâ-yı aşkı gör kim kendime kendim rakîb oldum

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Gözümden sakınır oldum ay gibi güzel sevgiliyi. Aşk belasını gör ki kendi kendimin rakibi oldum.

Şiir Notları:
(1) Âlem-ârâ: Cihanın ziyneti olan, güzel, övülmeye layık olan (sevgili) anlamındadır. Mâh kelimesinin ise gökteki ay anlamının yanı sıra ay gibi güzel olan, sevgili anlamı da vardır. Mâh-ı âlem-ârâ: Cihanı süsleyen, aydınlatan, sevgili anlamlarına gelmektedir.


Destek ol 
Rastgele Getir