Gonca-i Bâğ-ı Sebâbet…

-Ömer Nasuhi Bilmen-

Gonca-i bâğ-ı sebâvet solmadan
Eyle tahsîl-i kemâlâtâ şitâb

Bî-hüner tazyî-i evkât etme kim
Kad temürrü’l-fürsatü merre’s-sehâb(*)

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Gençlik bahçenin gülü solmadan (gençlik elden gitmeden) kemalatı tahsil etmekte acele et. Hünersiz (sanatsız, emeksiz, işsiz güçsüz) vaktini zayi etme, boş boş geçirme zira bulutun geçişi gibi fırsat da geçer gider.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” – (*) Ömer Nasuhi Bilmen Meali: “Ve dağları görürsün, onları yerlerinde sabit sanırsın, hâlbuki onlar bulutların geçişi gibi geçer gider. Her şeyi muhkem kılmış olan, Allah’ın sun‘udur. Şüphe yok ki o, yapar olduklarınız şeyden haberdardır.” (Neml, 27/88) İktibas: Bir sözün, bir ayetin, bir hadisin tamamını ya da bir kısmını aynen veya mealen (mana olarak) alıntılamak.


Destek ol 
Rastgele Getir