Gubâr-ı Pâyine Almam Cihânı…

-Ebubekir Kânî-

Gubâr-ı pâyine almam cihânı yâ Resûlallah
Değişmem mûyine heft âsumânı yâ Resûlallah
Duyunca makdem-i teşrîfin Âdem sulb-i pâkinden
Değişdi habbeye bâğ-ı cinânı yâ Resûlallah

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ayağının tozuna dünyayı verseler almam ya Resulallah. Saçının bir teline yedi kat göğü değişmem ya Resulallah. Tertemiz sulbünden, senin (bu dünyaya) gelip şereflendireceğini duyunca Hz. Âdem, bir taneye cennet bahçelerini değişti ya Resulallah.

Şiir Notları:
* Hz. Âdem’in (a.s.) cennetten çıkartılmasına sebep olan meseleler et-Tâc isimli hadis kitabından okunabilir. Ayrıca yine et-Tâc isimli hadis kitabından Hz. Âdem (a.s.) ile Hz. Mûsâ’nın (a.s.) konuşma bahsine bakılabilir buyurur büyüklerimiz. * Son mısrada “bâğ-ı cinânı” yerine “hûr-i cinânı” şeklide de rastlayabiliriz veya işitebiliriz. * Osmanlı dönemi divan şairlerimizden Ebubekir Kânî, aslen Tokatlıdır. Mizahi mektupları ve şiirleriyle meşhurdur. Divanı ve münşeatı vardır. Kabri İstanbul, Eyüp Sultan Mezarlığı’ndadır.


Destek ol 
Rastgele Getir