Gül ü mül bezmine meyl etme sözüm tut Yahyâ

-

Gül ü mül bezmine meyl etme sözüm tut Yahyâ
Ne cefâdîde-i hâr ol ne gamâlûd-ı humâr

Şeyhülislam Yahyâ

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
(Ey) Yahyâ sözümü dinle; gül ve şarap meclisine heveslenip yönelme. Ne dikenin acısını yaşa ne de şarabın kederlendirmesini...

Şiir Notları:
Şeyhülislam Yahya beyitte orta yolu seçmenin doğru olduğunu ifade etmiştir. Mu'tedîl olarak ifrat ve tefritten uzaklaşılabileceğini vurgulamıştır.


Destek ol 
Rastgele Getir