Gül Yüzünü Rüyamızda

-Hacı-

Gül yüzünü rüyâmızda
Görelim yâ Resûlallâh
Gül bahçene dünyâmızda
Girelim yâ Resûlallâh

Sensin gönüller sultânı
Getirdin yüce Kur’ân’ı
Uğruna tendeki cânı
Verelim yâ Resûlallâh

Aşkınla yaşarır gözler
Firâkınla yanar özler
Mübârek Râvza’na yüzler
Sürelim yâ Resûlallâh

Veda edip mâsivâya
Yalvarıp yüce Mevlâya
Şefâat-ı Mustafa’ya
Erelim yâ Resûlallâh

Levlâke dedi sana Hak
Bağışla yüzümüze bak
Huzurullah’a yüzü ak
Varalım yâ Resûlallâh

Hacı der ki kardeşlere
Salât edin Peygambere
Gül yüzünü göre göre
Ölelim yâ Resûlallâh

Şiir Notları:
Güfte: Hacı Kişi(?). Beste: Hüseyin Sebilci. Firak: Ayrılık. Ravza: Bahçe, cennet anlamındadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.) kabrinin bulunduğu yer de cennetten bir bahçe olduğu için ravzadır. Buraya “Ravza-i Mutahhara”, “Ravza-i Nebi” denilir. Mâsivâ: İnsanı Allah’tan uzaklaştıran her şey. Şefâat-ı Mustafa: Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.s.) şefaati. Levlâke: Sen olmasaydın… “Levlâke levlâk, lemâ halaktü’l-eflâk” Kutsî hadis olarak bilinir. “Sen olmasaydın (ey Habibim) âlemleri yaratmazdım.” anlamındadır. Huzurullah: Allah’ın huzuru.


Destek ol 
Rastgele Getir