Gülüm şöyle gülüm böyle demektir yâre mu’tâdım

-

Gülüm şöyle gülüm böyle demektir yâre mu’tâdım
Seni ey gül sever cânım ki cânâne hitâbımsın

Nedîm

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Alışkanlığım, sevgiliye "gülüm şöyle, gülüm böyle" demektir. Ey gül, cânım seni seviyor ki sevgiliye hitabımsın.


Destek ol 
Rastgele Getir