Gülzâr-ı Cihân…

-Ömer Nasuhi Bilmen-

Gülzâr-ı cihân ki pür-safâdır(1)
Her jalesi âfitâba benzer

Eşcârına bak bu mürg-zârın
Her bir varakı kitaba benzer

Aldanma fakat safâ-yı dehre
Hengâm-ı sürûrı hâba benzer(2)

Durmaz ceryân ider hemîşe
Eyyâm-ı hayat âba benzer

Pîş-nazarımda sahn-ı dünya
Bir makbere-i haraba benzer

İkbâl-i felek ki bî-bekâdır
Bir şaşaalı şihâba benzer

Efkâr-ı nevîni şâirânın
Bir neyyir-i bî-sehâba benzer

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Dünya gülşeni (bu dünya hayatı) sefayla doludur (oyun ve eğlence yeridir). Her jalesi (çiy/şebnem) güneşe benzer. Ağaçlarına bak bu kuş yatağının, her bir yaprağı/sayfası kitaba benzer. Fakat sen aldanma bu dünyanın sefasına. Mutlulukla, neşeyle geçirdiğin vakitler uykuya benzer. Şu dünya hayatında günler su gibi akar gider. Bana göre bu dünya harap bir kabre benzer. Dünya saadeti şaşaalı kıvılcım gibi bir anlıktır, gelip geçer. Şairlerin yeni fikirleri de bulutsuz bir parlaklığa benzer.

Şiir Notları:
(1) “Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir.” (Enam, 6/32) “Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.” (Âl-i İmran, 3/185) (2) “İnsanlar ukudadır ölünce uyanırlar.” Hadis-i şerif olarak bildiğimiz bu söz, Hz. Ali’nin sözü de olabilir. Kaynaklardan araştırılıp teyit edilebilir. (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir