Güneşin zerre kadar kadrine noksan gelmez

-

Güneşin zerre kadar kadrine noksan gelmez
Eylese nûr-i cihân-tâbını huffâş inkâr

Bâkî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Yarasa, güneşin dünyayı aydınlatan nurunu inkâr etse bile güneşin kıymeti zerre kadar eksilmez.


Destek ol 
Rastgele Getir