Güzel Âşık Cevrimizi

-Pir Sultan Abdal

Güzel âşık cevrimizi
Çekemezsin demedim mi
Bu bir rızâ lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi

Yemeyenler kalır nâçâr
Gözlerinden kanlar saçar
Bu bir demdir gelir geçer
Duyamazsın demedim mi

Bu marifet bir dilekdir
Bilene büyük devletdir
Yensiz yakasız gömlekdir
Giyemezsin demedim mi

Varalım meydân yerine
İrelim Ali sırrına
Cân ü bâşı Hakk yoluna
Koyamazsın demedim mi

Pîr Sultan Ali şâhımız
Arşa çıkar efgânımız
Onik’imam katârımız
Uyamazsın demedim miDestek ol 
Rastgele Getir