Gûft Hak…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Gûft Hak ender sefer her câ revî
Bâyed evvel tâlib-i merdî şevî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Cenab-ı Hak (Allah Teala) buyurdu ki nereye seyahat edersen et, gittiğin yerde birine talip olmalısın (bir Allah dostu bulmalısın).

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün”


Destek ol 
Rastgele Getir