Gûştpârê ki…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Gûşt-pârê ki zeban âmed ez ô
Mî reved seylâb-ı hikmet hemçü cû

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Dil olarak görünen/varolan (dil denilen) et parçasından hikmet seli nehir gibi akar.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” – Âmeden (â/ây): Gelmek, olmak, varmak, ulaşmak, olmak, gizlenmek, isabet etmek, sığmak, yakışmak, uymak, görünmek…


Destek ol 
Rastgele Getir