Haccın Mübarek Olsun

-Mukaddes Çıtlak-

Yine Kâbe’ye koştu binlerce mü’min yürek,
O mü’min yüreklerden biri de sendin demek.

Demek inananlarla sa‘ydaydın, tavaftaydın,
O en mübarek günde sen de Arafat’taydın!

Bembeyaz ihramınla görür gibiyim seni
Nasıl da gülüyorsun yudumlarken (zemzem)i.

Hatırladın mı bizi Altınoluk altında?
Hacerü’l-Esved’deki kabul dualarında?

Peygamberin İslâm’ı ilk anlattığı yerde,
Bir an bulunmak bile sanki derman her derde.

Sen de gezdin dolaştın o mübarek çölleri,
Sahabe-i Kiram’ın gezdiği nûr illeri.

Hâlâ izleri var mı Mekke semalarında,
Bilal-i Habeşi mi seslenen ezanlarda?

Ne muhteşem Allah’ım şu çağlayan topluluk,
Bin dört yüz sene evvel başlayan bu mutluluk.

Bunu bahşetmek için insanlığa son Nebî,
Nelere katlanmadı, neler feda etmedi?

O günlerin hasreti ruhları sarar bugün,
Bu ürperişi duydun kardeşim sen de övün!

Ne kadar sevinsen az çünkü bir Müslüman’sın!
Rabb’inin Kâbe’sinde secde eden bir cansın!

Bizi de sardı inan haccının saf sürûru,
İslâm’ı yaşamanın o mükemmel huzuru.

Gözlerinde yaşlarla ne ulvi ne güzeldin!
Her (Lebbeyk) deyişinle kadrin arttı, yüceldin!

Yücel kardeşim yücel, Beytullah’ın nûruyla!
Yücel kardeşim yücel, inancın şuuruyla!

Bu uğultu tavafın yoluna ışık sunsun!
Benim canım kardeşim Haccın mübarek olsun!
5 Aralık 1977 İstanbul

Şiir Notları:
Mü’min: Allah’ın varlığına birliğine, Hz. Muhammed’e (s.a.s.) ve bildirdiklerine iman etmiş kimse. Sa‘y: Hac ve umre ibadetlerimizi yaparken Safa ile Merve Tepeleri arasında yedi defa gidip gelme. Tavaf: Hac ve umre ibadetlerimizi yaparken Kâbe sol tarafımızda kalacak şekilde Hacerü’l-Esved hizasından başlayarak yedi defa dönmek. Arafat: Mekke’nin doğusunda yer alır. Haccın en önemli rüknü olan vakfeye durduğumuz yer. İhram: Hac ve umreye niyet eden kişinin helal olan bazı davranışları kendine haram kılması (koku sürmek, tırnak kesmek, tıraş olmak…). Zemzem: Kâbe yakınındaki kuyudan çıkan mübarek, kutsal su. Altın-Oluk: Kâbe’nin damına konulan altından oluk. Altın oluğun ucunda suyun aşağı doğru akması için bir çıkıntı mevcuttur. Haceru’l-Esved: Arapçada siyah taş anlamına gelir. Kâbe’nin güneydoğu köşesinde yer alır. Kâbe’nin inşası esnasında Hz. İbrahim (a.s.) tarafından tavafın başlangıcını belirlemek amacıyla yerleştirildiğine ittifak edilmiştir. Sahabe-i Kiram: Hz. Peygamberin sohbetinde bulunan, nazarına mazhar olmuş arkadaşları. Bilal-i Habeşi: Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) ilk müezzini olan (ezan okuyan) sahabi. Bahşetmek: Bağışlamak, ihsan etmek, vermek. Nebî: Peygamber. Sürûr: Sevinç. Lebbeyk: Hac ve umre için ihrama girenlerin lebbeyk diye başlayan zikir cümlesiyle telbiye getirmesi. “Lebbeyk” Cenab-ı Hakk’a hitaben söylenen emrine amadeyim, buyur ya Rabbi, maksadım sensin, kulluğum sanadır anlamında başlayan cümlenin ilk kelimesidir. Kadr: Kıymet. Beytullah: Allah’ın evi, Kâbe.


Destek ol 
Rastgele Getir