Hadd Nedâred…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Hadd nedâred vasf-ı renc-î an cihân
Sehl bâşed renc-i dünyâ pîş-i ân

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Öbür dünyanın (ahiret) azabınını vasfetmenin haddi hududu yok (o denli dehşet bir azap), o azap karşısında dünyada çekilen azap daha kolaydır, daha hafiftir.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” - (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir