Hak kazanmak da’vâ-yı tezvir ile erlik değil

-

Hak kazanmak da’vâ-yı tezvir ile erlik değil
Er odur kim kendi vicdânında mes’ûl olmasın

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Yalan, haksız davada hak kazanmak erlik değildir. Er, kendi vicdanında sorumlu olmayan kişidir.


Destek ol 
Rastgele Getir