Hakîm-i Mutlakın…

-Derviş Çelebi-i Mevlevî

Hakîm-i Mutlakın olmaz ise bir işde takdîri
Müfîd olmaz hezâr erbâb-ı aklın re’y ü tedbîri

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Hakim-i Mutlak’ın (Cenâb-ı Allah) bir işte takdiri olmazsa binlerce akıllı kişinin bir araya gelip fikir beyan etmesinin, tedbir almasının faydası olmaz.

Şiir Notları:
"Mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîlün" - (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir