Hakîr Zann İtme…

-Ahmed Kuddûsî-

Hakîr zann itme dervîşi odur Hak sevdiği kişi
Anı bil şöyle ey şaşı ki itmiş bahtiyar Mevlâ

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Dervişi değersiz zannetme (hor görme, küçümseme). Onu Mevla bahtiyar etmiştir, Hakk’ın onu sevdiğini bil ey şaşı!

Şiir Notları:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.) “Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün”


Destek ol 
Rastgele Getir