Harf-i Vâhid Yetişir...

-Nâbî-

Harf-i vâhid yetişir tıfl-i gayûra Nâbî
Herkese çûb-ı debistân ile te'dîb olmaz

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Tek bir söz kâfidir çalışkan, gayretli çocuk/talebe için. Herkes mektep çubuğuyla (dayakla) terbiye edilmez.


Destek ol 
Rastgele Getir