Hayât-ı Câvidânı...

-Sâdık-ı Erzurumî

Hayât-ı câvidânı şeyh-i kâmilden suâl ettim
Ölümden evvel ölmektir deyince intikâl ettim(1)

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ebedî hayatı kâmil bir şeyhten sorup öğrenmek istedim. Ölmeden evvel ölmektir deyince kendimden geçtim (veya göçtüm).

Şiir Notları:
(1) “Mûtû kable en temûtû hadisi var,(*)/ O âlemin fahri Rasûl söylemedi mi?...” Ahmet Yesevi, Divan-ı Hikmet. (*) Ölmeden evvel ölünüz.


Destek ol 
Rastgele Getir