Haysiyyet-i Zâtiyye Gerek…

-Laedri-

Haysiyyet-i zâtiyye gerek yoksa ne mümkün
Bir hâtemi kapmakla ola dîv Süleymân

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Kişinin özünde olmalı şeref haysiyet. Yoksa yüzüğü/mührü kapmakla şeytan, olur mu hiç Hz. Süleyman?

Şiir Notları:
Mühr-i Süleyman: Hz. Süleyman’a isnat edilen, üzerinde iç içe geçmiş iki üçgenden oluşan altı köşeli yıldız bulunan mucizevi yüzük.


Destek ol 
Rastgele Getir