Hem Duâ Ez Tû…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Hem duâ ez tû icâbet hem zi tû
Îmenî ez tû mehâbet hem zi tû

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ya Rabbi! Dua da senden, icabet de senden. Emniyet de senden korku da senden.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” - “Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim.” (Mümin, 40/60) - “(Resulüm) Kullarıma Benim bağışlayan, merhamet eden olduğumu, azabımın can yakıcı bir azap olduğunu haber ver.” (Hicr, 15/49-50) - Mehâbet: Korkuyla karışık saygı, gördüğü heybet (yücelik, ululuk, azamet) karşısında çekinme, sakınma.


Destek ol 
Rastgele Getir