Hem yakarsın berk-i şemşîr-i sitemle âlemi

-

Hem yakarsın berk-i şemşîr-i sitemle âlemi
Hem yine dersin ser-i kûyimde feryâd olmasın

Şeyhülislam Bahâyî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Hem dünyayı sitem kılıcının şimşeğiyle yakarsın, hem de sokağımın başında feryat olmasın dersin.


Destek ol 
Rastgele Getir