Hemân Bir Vâr İmiş…

-Ziya Paşa-

Hemân bir vâr imiş bir yoğ imiş der hâsıl-ı devrân
Ser-â-ser ibret-efzâ bir garîb efsânedir âlem

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Neticede dünya, bir varmış bir yokmuş dedirtir ancak. Başlı başına ibretlik bir garip efsane (masal) bu dünya.


Destek ol 
Rastgele Getir